श्रीक्षेत्र शिर्डी येथे श्री साई बाबांचे दर्शन घेताना सा. बा. मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

श्रीक्षेत्र शिर्डी येथे श्री साई बाबांचे दर्शन घेताना सा. बा. मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील