कोल्हापूरमधील इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा (IPPB) शुभारंभ करताना मा. चंद्रकांत पाटील

Posted On Thursday September 6th, 2018
कोल्हापूरमधील इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा (IPPB) शुभारंभ करताना मा. चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूरमधील इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा (IPPB) शुभारंभ करताना मा. चंद्रकांत पाटील