Congratulated Hon. Girish Bapat and Team for Getting ISO Certificate

Posted On Thursday September 6th, 2018
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाला ISO मानांकन मिळाल्याबद्दल मा. मंत्री गिरीशजी बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी अभिनंदन केले

Congratulated Hon. Girish Bapat and Team for Getting ISO Certificate

Hon. Minister Girish Bapat, Food and Civil Supplies Department received ISO certificate for its excellent work. Hon. Minister Mr Chandrakant Dada Patil congratulated all the authorities of that department.