महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाला ISO मानांकन मिळाल्याबद्दल मा. मंत्री गिरीशजी बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी अभिनंदन केले

Posted On Thursday September 6th, 2018
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाला ISO मानांकन मिळाल्याबद्दल मा. मंत्री गिरीशजी बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी अभिनंदन केले

अन्न व प्रशासन मंत्री मा. गिरीश बापट यांच्या विभागाला उत्कृष्ट कामगिरी बद्धल ISO प्रमाण पत्र मिळाले त्याबद्धल त्यांचे मा. मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.