विदर्भामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध कामांचा आढावा घेताना

Posted On Monday November 20th, 2017
Conducted Work Review for Road Works in Chandrapur

सार्वजनिक बांधकाम विभाग चंद्रपूर येथे नोव्हेंबर २०१७ रोजी रस्त्यांच्या नवीन कामासोबत HAM च्या कामांचा आढावा घेतला.