मुक्ताईनगर, जळगाव येथे विद्यार्थी-विद्यार्थीनी करीता नवीन शासकीय तंत्रनिकेतनचे भूमिपूजन करताना चंद्रकांत (दादा) पाटील

Posted On Thursday September 6th, 2018
मुक्ताईनगर, जळगाव येथे विद्यार्थी-विद्यार्थीनी करीता नवीन शासकीय तंत्रनिकेतनचे भूमिपूजन करताना चंद्रकांत (दादा) पाटील

मुक्ताईनगर, जळगाव येथे विद्यार्थी-विद्यार्थीनी करीता नवीन शासकीय तंत्रनिकेतनचे भूमिपूजन करताना चंद्रकांत (दादा) पाटील