मुक्ताईनगर, जळगाव येथे विद्यार्थी-विद्यार्थीनी करीता नवीन शासकीय तंत्रनिकेतनचे भूमिपूजन करताना चंद्रकांत (दादा) पाटील

Posted On Thursday September 6th, 2018
मुक्ताईनगर, जळगाव येथे विद्यार्थी-विद्यार्थीनी करीता नवीन शासकीय तंत्रनिकेतनचे भूमिपूजन करताना चंद्रकांत (दादा) पाटील

जळगाव येथे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन सुरु झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने फायदा होईल.