मा. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पवित्र अस्थी कोल्हापूर च्या पंचगंगा नदी मध्ये मा. चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते विसर्जित करण्यात आल्या

Posted On Tuesday August 28th, 2018
मा. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पवित्र अस्थी कोल्हापूर च्या पंचगंगा नदी मध्ये मा. चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते विसर्जित करण्यात आल्या

मा. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पवित्र अस्थी कोल्हापूर च्या पंचगंगा नदी मध्ये मा. चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते विसर्जित करण्यात आल्या